Kapitola 22.

Simon
„Pořád jsem to já,“ řekl Kyo, když mě přistihl, jak se na něj po tisící dívám.
Položil sbírku podivně tvarovaných sklenic na polici.
„Shodou okolností jsem také drak.“
„Vzácný drak,“ dodal jsem a šel mu pomoci s novým inventářem. „Slyšel jsem, že vodní draci téměř
vyhynuli nebo co.“
„Jo, chvíli to bylo špatné.“ Kyo si zajel rukou do černých vlasů a já se v duchu káral, že hledám – znovu –
známky drápů.
„Můj otec vyzval ledového krále a vypukla obrovská válka. Náš klan byl pronásledován i poté, co byl
zabit, protože všichni vodní draci byli považováni za zrádce. Ti z nás, kteří odešli, se naučili skrývat se.“
„Kolik jich zbývá?“
Galen za mnou vydal divný zvuk a já se k němu otočil. Zvedl obočí, ale pusu držel zavřenou. Věděl jsem,
že si chce do mě zase rýpnout, že se ptám na milion otázek.
„Naše čísla v průběhu let rozhodně vzrostla,“ odpověděl Kyo. „Ale můj bratr, který je teď králem našeho
klanu, nám nařídil, abychom se drželi skryti.“
„Proč jsi chtěl pracovat ve starožitnictví?“ Zeptal jsem se.
„Protože je to cool.“ Kyo se dotkl křišťálové koule, která přišla se stejnou zásilkou věcí z cirkusu.
Nevěděl jsem, jestli vševidoucí křišťálová koule je skutečně magická, ale byla přes sto let stará a
vypadala úžasně. Otočil se ke mně.
„Je mi líto, že jsem nevěděl, že jdou po tobě démoni. Tu noc jsem tě mohl ochránit.“
„Šel jsi pro mě do podsvětí. To to víc než vynahrazuje.“
„Taky bych to udělal znovu.“
Podivnost posledních několika dní od návratu z podsvětí mě a Kya ještě více sblížila jako přátele. Možná
proto, že už jsem před ním nemusel nic skrývat.
„Tak jo. Um.“ Kyo se kousl do rtu. „Jak se má Rudý?“
„Rudý? Ach. Castor. Je v pořádku. Stále se léčí.“
Kyo přikývl.
„Proč?“ zeptal jsem se najednou podezřele.
„Pouze se ptám. Byl jsem ten, kdo ho té noci našel v bojové jámě. Byl ve špatném stavu.“
Konverzace se zastavila, když do obchodu přišli zákazníci. Pozdravil jsem je, než jsem se vrátil do
skladiště otevřít další krabici. Kyo mě sledoval zepředu.
„Moc na sebe netlač,“ řekl Galen a objal mě zezadu. „Pokud si potřebuješ dát pauzu, udělej to. Vyložím ty
krabice.“
„Rád je vykládám.“ Otočil jsem se v jeho náručí. „Je to jako otevírání dárků na Štědrý den ráno. Někdy
vím, co je v krabici. Jindy je to záhada.“
„Můžeš být stejně ohromen, když budeš sedět vedle mě, až je budu vybalovat.“
„Ani náhodou.“ Zvedl jsem se na špičkách a políbil ho na krk.
Jeho držení se změnilo. Stalo se trochu těsnější.
„Zamyslel ses nad tím, na co jsem se tě včera večer ptal?“
Při připomenutí se mi stáhl žaludek. Otázka přišla, když jsme leželi v posteli, naše těla nasycená
hodinami předehry a sexu. Galen mě pohladil po tváři, naše čela se dotýkala, a požádal mě, abych s ním
strávil věčnost. Nejdřív jsem neřekl nic, byl jsem příliš šokovaný, než abych promluvil. Protože i když mě
miloval, nikdy jsem si nemyslel, že by chtěl provést ten svazující rituál.
V sázce bylo příliš mnoho.
Řekl jsem mu, že potřebuji čas na rozmyšlenou. Bylo to příliš důležité rozhodnutí. Možnosti bylo potřeba
pečlivě zvážit. Políbil mě na spánek a přitáhl si mě k hrudi a nechal to být.
Teď chtěl odpověď.
„Nebojíš se?“ zeptal jsem se a zíral do jeho světle šedých očí. „Stačí, že spadnu a rozrazím si hlavu, nebo
něco, abys zemřel.“
„Jsi nemotorný, Simone, ale ne tak nemotorný.“ Jeho humorný tón se však nedotkl neklidu v jeho očích.
„Chci tě. Navždy. A pokud jednoho dne zemřeš, ať už za stovky let nebo za tisíc, ať už kvůli démonům
nebo nějaké podivné nehodě, budu tě následovat do dalšího života. To přináší klid mé duši.“
„Jsi příliš důležitý,“ zašeptal jsem. „Jenom tě oslabím.“
Galenova velká ruka se přesunula na stranu mého krku.

„Strávil jsem dva tisíce let posloucháním rozkazů a ochranou světa. A teď jsem našel někoho, koho
odmítám pustit. Chci být jednou sobecký. K čemu je žít věčně, když to nedokážu s mužem, kterého miluji
po svém boku?“ Jeho čelo se zamračilo. „Ale jestli tohle nechceš… jestli mě nechceš…“
„Jsem do tebe zamilovaný, Galene. Nikdy si nemysli, že tě nechci.“
„Tak proč mi neodpovíš?“ zeptal se a hlas se mu zlomil.
Měl to všechno popletené. Myslel si, že jsem váhal, protože jsem s ním nechtěl strávit věčnost.
Srdce mě zabolelo z emocí v jeho hlase. Špatně to pochopil.
„Pokud sis jistý, že se mnou chceš zůstat tak dlouho, tak ano.“
Galen zamrkal.
„Ano?“
„Ano,“ zopakoval jsem a objal ho kolem krku. „Chci být tvůj. Navždy. Takže tě nemůže mít žádný jiný
chlap. Asi chci být taky trochu sobecký.“
Na jeho krásné tváři se objevil úsměv. Pohled na to mi vyrazil dech. Bylo vzácné, aby se bez výhrad
usmíval.
„Nechci nikoho jiného.“ Zvedl mě z podlahy a políbil mě, jeho radost zasáhla střed mé hrudi a rozšířila se
i mnou.
„Tak. Um.“ Ještě jednou jsem ho políbil, než mě položil zpátky na podlahu. „Z čeho se skládá ten rituál?“
„Není to příliš složité,“ odpověděl Galen a držel mě kolem ramen. „Je tu malý obřad.“
„Jako svatba?“
Přikývl.
„Tak nějak. Vyměníme si sliby před svědky – mými bratry – a napijeme se ze stejného poháru.“
„Co bude v poháru? Proboha. Neříkej mi, že krev.“
„Speciální víno,“ řekl pobaveně. „Naplněné svazující magií. A pak budeme mít sex.“
„Mít sex… jako před tvými bratry?“
„Sakra ne.“ Galen si mě přitiskl blíž a v hrudi mu zabublalo zavrčení. „Dřív je zabiju, než jim dovolím,
aby tě viděli nahého.“
Vykulil jsem oči.
„Ta část bude soukromá,“ řekl Galen a pohladil mě po tváři. „Je tu ještě něco jiného. Pamatuješ, jak jsem
tě kousl, abych tě označil? No, abychom se plně spojili, budu tě muset znovu kousnout… a vypít trochu
tvé krve.“
„Co?!“ zakřičel jsem.
Kyo, stejně jako všichni zákazníci v obchodě, mě pravděpodobně slyšeli.
Galen mi přitiskl dva prsty na rty a jeho pobavení rostlo.
„Jako upír?“ zeptal jsem se drsným šeptem do jeho prstů. „Ale ty jsi anděl.“
„Poloviční anděl. A co víc, jsem syn padlého anděla.“
„Počkej. Takže padlí andělé pijí krev?“
Galen přikývl.
„Některé mýty označují Padlé jako pijáky krve. Taky masožrouty. Jejich zrada je proklela. Pití krve je
znamením zatracených. Aby přežili, musí pít krev, podobně jako upíři.“
Zíral jsem na něj.
„Musíš pít krev?“
„Byl bys znechucen, kdybych řekl ano?“
„Ne. Jen překvapen.“
„Neboj se,“ řekl s úsměvem. „I když si vychutnáváme chuť krve, nemusíme ji pít, abychom přežili. Naše
lidské polovičky to ruší. Je to spíš jako požitek, kterého se můžeme rozhodnout zúčastnit. I když nás to
může udělat silnějšími.“
Prohlížel jsem si ho.
„Tu noc v klubu sis nalil do nápoje lahvičku něčeho červeného. Byla to krev?“
„Ano. Obvykle ji piju, jen když jdeme do Konnarova klubu.“
Vzpomněl jsem si na svůj čas v podsvětí, kdy Asa zeslábl a ten démon mu přinesl pohár naplněný tím, co
jsem považoval za víno. Byla to místo toho krev?
„Asi jsem ti to měl říct dřív. Omlouvám se.“
„To je v pořádku.“ Usmál jsem se na něj. „Je toho tolik, co se o tobě a tvém životě musím ještě naučit.“
„O našem životě,“ řekl a zajel mi prsty do vlasů. „A slibuji, že ti řeknu všechno.“
„Nemůžu se dočkat.“

Když jsme se toho večera vrátili do sídla, zdálo se, že bratři již znají naše rozhodnutí. Pravděpodobně
kvůli jejich schopnosti číst si myšlenky.
„Gratuluji!“ Castor mě silně objal. „Budeš oficiálně součástí naší rodiny.“
„Až tě Galen po sto letech přivede k šílenství, vždycky můžeš přijít ke mně,“ řekl Bellamy a mrkl.
Galen na něj zavrčel.
Všichni vypadali, že mají lepší náladu. Byl přivezen nový nábytek, který nahradil zničený. Silnější
ochrana byla umístěna také na vnější straně bariéry. Démony to neudrží navěky, ale prozatím ano.
Podle Alastaira měli démoni teď jiné starosti. Od našeho návratu z podsvětí neslyšel žádné zprávy o
Belphegorovi, Phoenixovi nebo Asovi.
Jednou nás navštívil Lazar. Zůstal jen tak dlouho, aby informoval bratry, že Ramiel a ostatní zrádní andělé
byli všichni vyhnáni z nebeské říše a ukryli se. Nepotrvá to dlouho a znovu kontaktují Belphegora aby
spojili své síly s démony. Pokud už to neudělali.
Ale to byla hrozba na další den.
„Gray nás chce vidět,“ řekl mi Galen a dotkl se mých zad.
Vyšli jsme po schodech a otočili se ke Grayovu pokoji. Hned jak jsem prošel dveřmi, rozzářil se. Ve
dnech po útoku – hlavně díky Clařiným léčebným praktikám – se mu dařilo mnohem lépe.
„Simone,“ zachraptěl.
„Nemluv,“ řekl jsem mu a lehl si vedle něj do postele. Okamžitě se schoulil vedle mě a hlavu si položil na
mou hruď. „Nechci, aby sis ublížil.“
Galen se posadil na židli vedle postele a jeho ruka našla moji. Gray během několika minut usnul, jeho
jemné chrápání se mi otíralo o krk.
Tím, že jsem souhlasil, že budu jeho spřízněnou družkou, jsem si nevybíral život jen s Galenem. Vybíral
jsem si život se všemi z nich. A toužil jsem vidět, co pro nás ten život připravil.
***
Obřad se konal u moře.
Oblékl jsem si bílý smoking s tmavě červeným motýlkem, který ladil se stejným odstínem v Galenových
křídlech. Byl celý v černém. Jeho smoking musel být speciálně upraven, aby seděl jeho masivnímu tělu.
Bylo to velmi podobné svatbě.
Nikdy jsem si nemyslel, že se ožením.
„Jsi v pořádku?“ zeptal se Galen, když jsme stáli před jeho bratry, kteří byli všichni pro tuto příležitost
také vhodně oblečeni.
„Jo.“ V očích mě pálily slzy. „Jen bych si přál, aby tu byl můj táta, aby to viděl.“
Galen se podíval na moře.
„Myslím, že se dívá.“
Clara a Kyo tady byli taky, jediní další lidé v mém životě, ke kterým jsem měl blízko. Když jsem
uvažoval o nesmrtelném životě, věděl jsem, že bude třeba učinit určité oběti. Po několika desetiletích si
možná budu muset změnit jméno. Možná na chvíli zmizet. Jinak by to přitahovalo příliš mnoho
pozornosti. Ale byla tu i dobrá zpráva. Kyo byl taky nesmrtelný, takže o jeho stárnutí jsem se bát
nemusel.
Jen Clara zestárne. Což mě mrzelo. Stala se dobrou kamarádkou.
To je něco, s čím si budu dělat starosti později.
Castor donesl Graye ze sídla a posadil ho do křesla. Gray už neměl omotaný krk. Rána teď vypadala jako
jizva, kůže byla úplně uzavřená, ale bratři ho dál hýčkali. Zamával mi a usmál se.
Alastair vedl obřad. Vhodné pro Prida. Nepřijal by, aby to udělal někdo jiný. Prsteny obvykle nebyly
součástí obřadu, ale Galen požádal, abychom je dostali. Věřil jsem, že se mu líbí mít symbol naší lásky.
Taky se mi to líbilo.
Když mi Galen navlékl prsten na prst, málem mi puklo srdce. Nasadil jsem mu i jeho prsten a zíral na něj
se sevřeným hrdlem.
„Neplač,“ řekl.
„Nebudu.“
Otřel slzu, která mi utekla.
„Lháři.“
Alastair přinesl stříbrný pohár a naplnil ho tmavě červeným vínem – ne krví, jak mě Galen ujišťoval – a
promluvil starořecky. Nerozuměl jsem slovům, ale Galen mi to pod vousy přeložil. Znělo to jako druh
kouzla, slova, která spojují dvě duše.

„Po dnešku budou vaše duše sloučeny a vaše životní síly spojeny v jednu.“ Alastair se podíval na Galena a
pak na mě. „Pokud si to oba opravdu přejete, řekněte své sliby. Mluvte od srdce.“ Podal mi pohár. „A pak
to vypijte.“
„Já, Simon Parks, přísahám, že budu milovat Galena… ehm…“
Galenovy rty zacukaly.
„Nikdy mi nebylo dáno příjmení.“
„Ach.“
Z malého publika se ozval smích. Castorovy tváře byly růžové, když ho Gray plácl po rameni. Vyčetl
jsem z jeho rtů, že má být milý, ale pak se Raiden začal taky usmívat.
„Všechny vás uškrtím,“ řekl Galen s úsměvem.
Podařilo se mi pokračovat ve svém slibu navzdory smíchu válečníků. Slíbil jsem, že budu Galena milovat
až do konce svých dnů, a on slíbil totéž. A pak jsme se, každý napil z poháru. Víno bylo sladké s mírnou
kyselostí a po polknutí se mi celým tělem rozlilo teplo. Jako by už magie proudila mým krevním
řečištěm.
„Polibkem zpečetíte své sliby,“ řekl Alastair.
Galen jemně spojil naše rty. Nedokázal jsem to vysvětlit, ale cítil jsem se jinak. Jako bych procházel
životem plným děr, a když přitiskl, svá ústa na má, ta prázdná místa ve mně se vyplnila.
„Můžeme si dát dort?“ zeptal se Raiden, když jsme se s Galenem políbili. „Máme i dort, že?“
„Upekla jsem citronové tyčinky,“ řekla Clara.
„Dobře ty.“ Raiden se s ní zatočil a ona zakřičela, aby ji položil.
Galen si mě přitáhl k sobě a zašeptal mi do ucha: „Potom to s nimi můžeme oslavit. Obřad pro nás ještě
neskončil.“
Když mě zvedl a nesl směrem k sídlu, tělem mi proběhlo mravenčení. Castor a Raiden na nás zavolali,
než se rozesmáli. Bez ohledu na to, jak staří byli, chovali se jako pubertální dospívající chlapci.
„Připomeň mi, abych je později zabil,“ řekl Galen a kráčel ke schodům se mnou ve svých silných pažích.
Jeho úsměv nepolevil.
Jakmile byl ve svém pokoji, položil mě na postel. Posadil jsem se a začal ho svlékat. Ruce se mi třásly,
když jsem mu sundal sako z jeho širokých ramen a pak jsem se zaměřil na knoflíky jeho vesty. Za
posledních pár měsíců jsme měli sex nesčetněkrát, ale tentokrát to bylo jiné. Speciální. Znamenalo to víc
než kterýkoliv jiný.
„Třeseš se.“ Galen zvedl mou ruku ke rtům.
„Ty taky.“
Jako by cítil stejnou intenzitu jako já. Ani jeden z nás po tomhle nebude stejný.
Vzduch kolem nás byl nabitý, elektrizovaný, když jsme se líbali. Svlékl mě ze smokingu, a přestože mé
pohyby byly mnohem neohrabanější než ty jeho, podařilo se mi ho taky svléknout. Galen mi přejel zuby
po hrudi a kousl do citlivé kůže mého břicha, než si vzal můj penis do úst.
Otřásl jsem se výbuchem vlhkého tepla a sledoval, jak klesám hlouběji.
„Chutnáš tak zatraceně dobře,“ řekl, než ponořil jazyk do mé štěrbiny a slízl první kapku rozkoše.
Oči se mi převrátily nazad. Otevřel mě jedním prstem, pak dvěma, třemi a neustále přitom sál můj penis.
Určitě jsem v jednu chvíli cítil, jak se moje duše pokouší opustit mé tělo.
„Cítíš to?“ zeptal se a jeho rty klouzaly po záhybu mého stehna.
„Sexuální frustraci?“
Tiše se zasmál.
„Brzy ti to vynahradím. Mluvím o teplu proudícím tvými žilami. Mihotavý plamen, který čeká na palivo,
aby mohl vzplanout výš.“ Přesunul se zpátky po mém těle nahoru, chytl mě za vlasy a naklonil mou tvář
ke své.
„Naše duše se k sobě natahují. Čekají, až splyneme v jedno tělo.“
Naše penisy se třely o sebe, když se naklonil, aby mě políbil. Cítil jsem to teplo, ten plamen toužil po
osvobození.
Galen si pomazal penis, a pak do mě pronikl. Miloval jsem tu plnost, když mě protahoval. Bolest trvala
jen chvíli. Skoro celý ze mě vyjel, než zase tvrdě přirazil, až jeho kulky pleskly o můj zadek. Střídal
pomalé a rychlé přírazy, jako by si nebyl jistý, jestli mi má vyšukat mozek z hlavy, nebo se se mnou něžně
pomilovat.
„Moje tělo je tvoje,“ řekl Galen a jednou rukou mi přidržel obličej, když do mě vklouzl pomaleji.

„Moje duše. Moje srdce. Všechno, co jsem. Všechno patří tobě, Simone. Dnes, zítra, dokud mám v plicích
dech, jsem jen a jen tvůj.“
Z koutku oka mi stekla slza.
„A já jsem tvůj.“
Znovu přirazil a obličej zabořil do ohybu mého krku. Cítil jsem, že nejsem daleko od vrcholu.
„Galene,“ zasténal jsem a sklouzl rukama na jeho záda.
Zavrčel, když moje prsty zkoumaly jeho štěrbiny na zádech. Déle bych to nevydržel. Můj penis byl
vklíněný mezi naše těla a to tření, když se ve mně pohyboval, bylo tak příjemné.
„Ach můj bože,“ zakňučel jsem.
Stáhly se mi břišní svaly a koule se mi málem ztratili.
„Už budu.“
A pak se jeho zuby sevřely na mém krku.
Zalapal jsem po dechu, moje tělo se pod ním otřáslo, když do mě můj orgasmus narazil jako přílivová
vlna. Pohltilo mě potěšení, jaké jsem předtím nezažil. Sotva jsem rozpoznal zvuky, které jsem vydával.
Lapal po dechu. Kňučel. Hluboce a táhle sténal. Byl jsem opilý láskou a chtíčem, moje duše se zapletla s
jeho, naše srdce se spojila.
Jeho tělo se třáslo, když se taky udělal. Jak jeho penis pulzoval, napil se víc z mého krku, moje krev do
něj proudila, když mě naplňoval semenem.
Bylo to ohromující. Perfektní.
Když se Galen konečně odtáhl od mého krku, z koutku úst mu kapala krev.
Nikdy jsem se necítil šťastnější.
Galen mi olízl krk, než se ze mě svalil a stáhl si mě na sebe. Vypadal stejně vyčerpaně, jako jsem se cítil i
já. Svazující magie nás vyčerpala.
„Jsme teď plně spojeni?“ Zeptal jsem se.
„Ano.“ Políbil mě ze strany na hlavu.
„Chutnala moje krev dobře?“
Jeho chraplavý smích se usadil v mém srdci.
„Ano. Nejlepší, jakou jsem kdy měl.”
„Dobře,“ řekl jsem samolibě.
Galen mě políbil na klouby levé ruky a zůstal na jizvě mého ukazováčku. Už to nebolelo. Jeho léčivá
magie zmírnila bolest. Chtělo to ale si trochu zvyknout. Neuvědomil jsem si, jak moc jsem ten prst
používal, dokud nebyl pryč.
„Myslíš, že nám Raiden nechá aspoň jednu Clařinu citronovou tyčinku?“ zeptal jsem se a pohodlněji se na
něm uvelebil.
„Asi ne.“ Prsty mi líně prohrábl vlasy.
S hlavou na jeho hrudi jsem slyšel tlukot jeho srdce.
Slyšel jsem jeho jemné dýchání. Ale taky jsem slyšel něco jiného.
„Vrníš?“ zeptal jsem se šokovaně.
„To je Wrath.“ Galen přejel palcem po mé tváři. „On tě taky miluje.“
Vzpomněl jsem si na černočerné oči, do kterých jsem zíral, když jsem byl v podsvětí. Vzpomněl jsem si
na tiché kňučení, které vydával, když mě obklopila jeho křídla.
„Taky ho miluji,“ řekl jsem a teplo se mi při tom přiznání rozlilo po celém těle.
Jednou jsem proklel den, kdy se do mého obchodu dostala ta starožitná schránka. Byl to katalyzátor, který
vedl ke všemu. K útoku na mě i k mé lásce. Ta zatracená schránka mě vrhla do úplně nového světa. I když
byl tento nový svět občas děsivý, přivedl mě ke Galenovi. Byl nevrlý a krásný a celý můj.
Kdybych se mohl vrátit, nic bych neměnil.
Volil bych Galena znovu a znovu.
„Co teď budeme dělat?“ Zeptal jsem se.
„Žít.“
Galenovy rty se dotkly těch mých a políbili jsme se.
Bylo to jemné.
Neuspěchané.
Měli jsme koneckonců celou věčnost.

Konec
Konec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.