Prolog

Před mnoha lety

Galen

Démoni se rojili jako oheň nesený silným větrem, který spaloval vše, co mu stálo v cestě. Vesnice byly vypáleny. Lidé uhořeli. Noc naplnily výkřiky, když se maso škvařilo a plíce plnil hustý kouř. Teprve potom, když je plameny pohltily, křik konečně ustal.
Přišli jsme pozdě.
Moji bratři a já jsme se brodili popelem další zničené vesnice. Další místo, kde byly ztraceny nevinné životy. Smrad hořícího masa se nedal snadno popsat, protože se to nedalo s ničím srovnávat. Otupovalo to smysly, páchlo hnilobou a smrtí. Muži, ženy, děti… všichni mrtví.
„Tohle musí skončit,“ zavrčel Alastair.
Poklekl a vytáhl z ruin látkovou panenku, teď bez malé holčičky, která by ji pevně držela.
Můj bratr ji pevně sevřel v pěst, než ji upustil zpět na zem.
„Musí to skončit.“
Od té doby, co Lucifer započal svou cestu za mocí, bylo tohle na denním pořádku. Smrt a chaos, následovány ještě další smrtí.
Když Lazarus dorazil, vzduch prořízlo mávání křídel. Jeho čistě bílé peří ostře kontrastovalo s temnou nocí a okolními hořícími uhlíky v malé vesnici. Jeho krása však neměla žádný vliv na jeho dravost. Jako vůdce nebeské armády srazil každého, kdo se ho odvážil napadnout.
„Přípravy byly dokončeny,“ řekl Lazarus a podíval se na každého z nás.
„Musíme jednat hned, dokud ještě můžeme.“
Alastair sklonil hlavu, než roztáhl svá křídla. Peří mělo barvu půlnoční oblohy, stejně jako to naše.
Byli jsme syny prvních sedmi padlých andělů, kteří se vzbouřili proti nebeské říši a spojili své síly s Luciferem. V žilách nám kolovala andělská krev, ale byli jsme také napůl lidé. Nephilim.
Proto jsme byli taky prokleti, nesli jsme hříchy našich otců, abychom nikdy nezapomněli na jejich zločiny.
Každý z nás představoval jeden ze sedmi hříchů lidstva, zla, které poskvrnilo jejich duše.
Důvod, proč naši otcové opustili své bratry na nebesích a padli na zem.
Jmenuji se Galen a jsem představitelem hříchu Hněvu.
Hněv, který mnou proudil, řval, abych ho propustil ven. Chtěl jsem pomstu za všechny ztracené životy od chvíle, kdy Lucifer přinesl na Zemi zkázu.
Když Lazarus zamával křídly a vyletěl k obloze, my ostatní jsme ho následovali.
Nastal čas zastavit Lucifera jednou provždy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.