Kapitola 2.

+1 Shledání „Kam chceš jít?“ „Do nemocnice.“ „To nemůžeš! Zombie vyšly právě z nemocnice!“ Džíp náhle zastavil, až pneumatiky zaskřípaly. „Moje matka je v nemocnici!“ zakřičel Yan na Fenga. „Je to příliš nebezpečné! Zemřeš!“ vrátil Yanovi stejně hlasitě Feng. Yan

Kapitola 1.

+2 Noční jízda Když zazvonil zvonek a oznámil tak konec hodiny, studenti rychle opustili učebnu. Při pohledu ven bylo vidět zářící letní slunce filtrované špinavým sklem v oknech obrovské prázdné učebny. Zůstal jen Liu Yan, který seděl sám v poslední řadě,