Japonská mytologie – část první

Japonská mytologie


zahrnuje Shinto a buddhistické tradice, stejně jako lidové náboženství.
Pantheon šintoistů obsahuje nespočetné kami (japonsky “ bůh “ nebo “ duch „).
Japonské mýty, jak jsou obecně známy v dnešní době, jsou založeny na Kojiki , Nihon Shoki a některých doplňkových knihách. Kojiki, nebo-li „záznam starověkých věcí“, je nejstarším přežívajícím popisem japonských mýtů, legend a historie. Shintōshū popisuje počátky japonských božstev z buddhistického hlediska, zatímco Hotsuma Tsutae zaznamenává podstatně odlišnou verzi mytologie.
Jeden pozoruhodný rys japonské mytologie je jeho vysvětlení původu Císařské rodiny, který byl historicky použit k přiřazení božství císařské linii. Titul císaře Japonska, tennō (天皇), znamená „nebesky výsostný“.
Jeden japonský mýtus popisuje vytvoření prvních božstev, společně nazývaných Kotoamatsukami, už v době vzniku vesmíru.
Později vzniklo sedm generací kami, známých jako Kamiyonanayo („Sedm generací věku bohů „), po vzniku nebes a země.
První dvě generace jsou individuální božstva nazývaná hitorigami, zatímco zbylých pět, které následovaly, vznikli jako dvojice kami: bratři a sestry, které byly také manželskými páry. V kronice Kojiki se Kamiyonanayo skládá celkem z 12 božstev.
Naproti tomu Nihon Shoki uvádí, že skupina Kamiyonanayo se objevila jako první po vytvoření vesmíru, na rozdíl od Kotoamatsukami, kteří se objevili po vzniku nebes a země. Také uvádí, že první tři generace božstev jsou hitorigami (individuální božstva) a že pozdější generace božstev jsou dvojice opačného pohlaví ve srovnání s Kojikiho dvěma generacemi hitorigami.
Japonské příběhy můžou být rozděleny na narození božstev (Kamiumi) a narození země (Kuniumi).
Sedmou a poslední generací Kamiyonanayo byli Izanagi no Mikoto („povznesený muž“) a Izanami no Mikoto („povznesená žena“) a byli zodpovědní za vytvoření japonského souostroví a zplození dalších božstev.
Aby jim pomohli, Izanagi a Izanami dostali naganatu zdobenou klenoty, nazvanou Ame-no-nuboko („Heavenly Jewelled Spear“ – „Nebeské kopí drahokamů“ – nic lepšího mě fakt nenapadá). Dvě božstva se pak vydaly k mostu mezi nebem a zemí, Amenoukihashi („Plovoucí most nebe“) a pomocí kopí rozvířili moře. Kapky slané vody utvořily ostrov, Onogoro. Božstva sestoupily z nebeského mostu a vytvořili si domov na ostrově. Nakonec se do sebe zamilovali a chtěli se spojit. Takže postavili sloup Amenomihashira, kolem kterého postavili palác zvaný Yashirodono („hala, jejíž plocha je 8 námořních jednotek“). Izanagi a Izanami obcházeli sloup v opačných směrech, a když se setkali na druhé straně, Izanami nejprve pozdravila. Izanagi si nemyslel, že je to správné, ale stejně se spojili. Měli dvě děti, Hiruko („dítě pijavice“) a Awashima („bledý ostrov“), ale děti byly špatně stvořeny a nejsou považovány za bohy v jejich původní podobě. (Hiruko se později stal japonským božstvem, Ebisu.)
Rodiče, kteří byli zděšeni jejich neštěstím, položili děti na loď a poslali je do moře a poté požádali ostatní bohy o odpověď na to, co udělali špatně. Byli informováni, že Izanamiho nedostatek chování je důvodem pro špatnou plodnost: žena by nikdy neměla mluvit před mužem; napřed měl ženu pozdravit muž. Tak Izanagi a Izanami opět šli kolem pilíře a tentokrát, když se setkali, Izanagi nejprve promluvil. Jejich další spojení bylo úspěšné.
(více viz samostatný článek „Izanami a Izanagi“)

Z jejich spojení se zrodili Ōyashima, nebo-li osm velkých ostrovů Japonska:
* Awaji
* Iyo (později Shikoku)
* Oki
* Tsukushi (později Kyūshū)
* Iki
* Tsushima
* Sado
* Yamato (později Honshū)
Všimněte si, že Hokkaidō, Chishima a Okinawa nebyly v dávných dobách součástí Japonska.
Izanami zemřela při porodu Kagutsuchi (inkarnace ohně), také nazývaného Homusubi (kazatel ohně) kvůli těžkým popáleninám. Potom byla pohřbena na hoře Hiba, na hranici starých provincií Izumo a Hoki, poblíž moderního města Yasugi v prefektuře Shimane. V hněvu Izanagi zabil Kagutsuchiho. Jeho smrt také vytvořila desítky božstev.
Bohové, kteří se narodili z Izanagi a Izanami, jsou symbolickými aspekty přírody a kultury.

Yōkai
(妖怪, duch, fantom, divné zjevení) jsou třídou nadpřirozených příšer, duchů a démonů v japonském folklóru. Slovo yōkai se skládá z kanji „okouzlující, atraktivní, kalamitní“; a „přízrak, zjevení, tajemství, podezření“. Mohou být také nazývány ayakashi (あやかし), mononoke (物の怪), nebo mamono (魔物). Yōkai se dělí od škodolibých až po zlomyslné, nebo občas přinášející štěstí těm, kteří se s nimi setkají. Často mají vlastnosti zvířete (jako je kappa, která je podobná želvě, nebo tengu, který má křídla), jindy se mohou objevit převážně jako lidé, někteří vypadají jako neživé předměty a jiní nemají žádnou rozpoznatelnou podobu. Yōkai obvykle mají duchovní nebo nadpřirozenou moc, přičemž zcela změnit svou podobu nebo tvar je jednou z nejběžnějších. Yōkai, kteří mají schopnost změny podoby, se nazývají bakemono (化物) /obake (お化け).
Japonští folkloristé a historici používají yōkai jako inspiraci pro své umění. V období Edo mnoho umělců, jako je Toriyama Sekien, vytvořili yōkaie, když se inspirovali folklorem nebo vlastními myšlenkami, a v současné době jsou někteří yōkai, které vytvořili (např. Kameosa no Amikiri, viz níže) nesprávně považovány za legendy.

To, co je považováno za nadpřirozené, závisí na časovém období, ale obecně se předpokládá, že čím starší období, tím více jevů bylo považováno za nadpřirozené.
Podle starých představ animismu (víra v nadpřirozené bytosti nebo duchy) to vypadalo, že duchovní bytost, nazývaná mononoke, byla mimo jiné ve všech věcech. Předpokládalo se, že tito duchové mají různé emoce, a pokud byl duch klidný, byla to nigi-mitama, která přinesla štěstí, jako byla dobrá sklizeň, a pokud byl duch násilný, byla to ara-mitama, která způsobila nemoci nebo přírodní katastrofy. Rituál pro přeměnu ara-mitamy na nigi-mitamu byl nazýván chinkon („uklidnění duchů“). Někteří předkové, respektovaní lidé a někdy dokonce i příroda a zvířata v závislosti na oblasti byli považováni za nigi-mitamu a stali se ochrannými bohy, kteří se uctívali. Současně se lidé také pokoušeli vykonávat chinkonové rituály, aby potlačili strach a neštěstí.
Během času se úkazy, které byly považovány za nadpřirozené, děly čím dál méně. Současně se yokai zobrazovali v emaki a malbách, které stabilizovaly způsob, jakým se objevovali, změnily je do postavy, zmenšily jejich strašlivou povahu a časem se z nich staly předměty zábavy. Tendence používat yokai jako objekty zábavy je viděna už od středověku a stávala se čím dál populárnější.

Typy
Folklorista Tsutomu Ema studoval různé literatury o legendách, folkloru a malbách a rozdělil yokai a henge (変化, nebo „mutanty“) do různých kategorií, které byly prezentovány v Nihon Yokai Henge Shi a Obake no Rekishi.
* 5 kategorií, které závisejí na tom, jaká je jejich „pravá forma“: člověk, zvíře, rostlina, objekt nebo přírodní jev.
* 4 kategorie, které závisejí na tom, jak se mutovaly: spojení s živými, s duševním světem, reinkarnací nebo jiné.
* 7 kategorií, které závisely na tom, jak se objevovali: člověk, zvíře, rostlina, objekt, budova, věc z přírody a různé, stejně jako složené kategorie, které spadají do více kategorií.
V japonské folkloristice jsou yokai rozděleni do kategorií podle toho, kde se údajně objevují, a jsou indexovány následovně v knize Sogo Nihon Minzoku Goi („Kompletní slovník japonského folkloru“): Yama no ke, michi no ke, ki no ke (stromy), mizu no ke (voda), umi no ke, yuki no ke (zvuk), oto no ke doubutsu no ke (zvířata, ať už skutečná nebo fiktivní).

Starověké dějiny
* První století: v knize z Číny se píše, že „přízrak (yokai) byl dlouhou dobu na císařském dvoře.“ bylo jim doporučeno, aby vyprázdnili císařskou místnost, a tím se zaznamenal „fenomén, který překračuje lidské vědění“.
* Houki 8 (772): v Shoku Nihongi se uvádí, že „shinto purifikace se provádí kvůli yokai, kteří se velmi často objevují na císařském dvoře,“ (slovo „yokai“ tady neznamená to nic konkrétního, ale divné jevy obecně.)
* Uprostřed éry Heian (794-1185 / 1192): V „Knize Polštářů“ od Sei Shōnagon je uvedeno, že „jsou houževnaté mononoke“ a také Murasaki Shikibu prohlásil, že „mononoke se staly docela strašlivými,“ což je první objevení slova „mononoke“.
* Koubu 3 (1370): V Taiheiki, v pátém svazku, je uvedeno: „Sagami no Nyudo nebyl vůbec vyděšen z yokai.“

Starověk bylo období bohaté na literaturu a příběhy o yokai. V knihách jako Kojiki, Nihon Shoki a různých Fudoki, postavených na legendách z dávné minulosti, jsou zmínky o oni nebo orochi, a dalších tajemných jevech hodně viditelné. V období Heian byly sbírky příběhů o youkai a dalších nadpřirozených jevech publikovány ve více svazcích, počínaje publikacemi jako Nihon Ryōiki a Konjaku Monogatarishū. Yokai, který se objevoval v této literatuře, byl předán pozdějším generacím. Nicméně, navzdory literatuře, která tyto yokai vysvětluje, jim nikdy nebyly dány žádné přesné podoby. V buddhistických malbách, jako je Hell Scroll (Národní muzeum Nara), které pochází z pozdějšího období Heian, existují představy podoby oni, ale skutečné vyobrazení se objevilo až později ve středověku, od doby Kamakura.
Yamata no Orochi byl původně místní bůh, ale proměnil se v yokai, kterého zabil Susanoo. Yasaburo byl původně bandita, jehož pomstychtivý duch (onryo) se stal po smrti jedovatým hadem a ze vzteku zamořoval vodu, se nakonec stal zbožňovaným jako „moudrým bohem pramene“. Kappa a inugami jsou někdy v jedné oblasti považováni za bohy a v jiných za yokai. Z těchto příkladů lze vidět, že mezi japonskými bohy existují některé bytosti, které se z bohů můžou stát yokai a naopak.

Post-klasická historie

Středověké Japonsko bylo období, kdy se začaly objevovat publikace jako Emakimono, Otogizōshi a další vizuální vyobrazení yokai. Zatímco v náboženských publikacích, jako Jisha Engi (寺社縁起), nebo jiné, jako Otogizōshi, které byly zamýšleny spíše pro zábavu, se začal více objevovat trend, kdy se yokai stále častěji brali jako předměty zábavy. Například příběhy o vyhlazování yokai by se daly považovat, že jsou výsledkem zdůraznění nadřazeného stavu lidské společnosti nad yokai.
Zahrnuté publikace:
* Ooo-yama Shuten-doji Emaki, Zegaibou Emaki , Tawara no Touta Emaki (俵藤太絵巻) (o obřím hadovi a stonožce), Tsuchigumo Zoshi (土蜘蛛草紙) (o tsuchigumo) a Dojo-ji Engi Emaki (o obrovském hadovi). Tyto emaki byly o yokai, které přicházejí z dávných časů.
* Kitano Tenjin Engi Emaki, ve kterém byl Sugawara no Michizane bleskovým božstvem, který převzal formu oni a navzdory tomu, že na něj lidé napřed útočili, byl nakonec zbožňován jako bůh.
* Junirui Emaki, Tamamono Soshi (oba o Tamamo-no-Mae) a Fujibukuro Soushi Emaki (o opici). Tyto emaki popisovali přeměnu yokai do zvířat.
* Tsukumogami Emaki, který vyprávěl příběhy o předmětech, ve kterých byli schovaní zlí duchové, co plánovali štvanice na lidi, ale nakonec byli sami vyhnáni.
* Hyakki Yagyō Emaki, který zobrazuje mnoho různých druhů yokai, a ti, kteří byli doposud zmíněni pouze písemně dostali vizuální podobu. V Otogizōshi se také objevily známé pohádky jako Urashima Tarō a Issun-bōshi.
Další významná změna u yokai přišla po období válčících států v době Edo.

Moderní historie:
Období Edo

* Enpō 6 (1677): Publikace Shokoku Hyakumonogatari, sbírka příběhů různých příšer.
* Hōei 6 (1706): Zveřejnění Otogi Hyakumonogatari. Ve svazcích jako „Miyazu no Ayakashi“ (svazek 1) a „Unpin no Yokai“ (svazek 4) se sbírky povídek, které pocházejí z Číny, přizpůsobily japonskému prostředí.
* Shōtoku 2 (1712): Zveřejnění Wakan Sansai Zue od Terajima Ryōana, sbírka příběhů založených na čínském Sancai Tuhui .
* Shōtoku 6 (1716): V odborném slovníku Sesetsu Kojien (世説故事苑) je záznam o yokai, který uvádí, že „mezi námi existuje mnoho druhů kaiji (tajemných jevů) jako „kechi“. Zahrnují zvuky podobné hlasům pocházejících z kotlíků a lahví. Tyhle typy se objevují v Shōseiroku, kde jsou vidět metody exorcizmu, a proto by měly sloužit jako základ „.
* Tenmei 8 (1788): Publikace Bakemono chakutocho od Masayoshi Kitao. Jednalo se o kibyoshi – diagramovou knihu yokai, která předcházela slovy, „lze říci, že tzv. Yokai v naší společnosti jsou reprezentací našich pocitů, které vznikají ze strachu“ a již v této době, zatímco byli yokai zkoumáni, stále více lidí si kladlo otázku, zda yokai opravdu existují, nebo ne.
Právě v této době se začala široce využívat technologie tisku a publikace, takže se rozvíjela kultura publikací a byla často předmětem kibyoshi a dalších publikací.
Výsledkem bylo, že obchody kashi-hon, které se zabývaly takovými knihami, se rozšířily, takže to vypadalo, jakoby yokai byli rozšířeni po celém Japonsku. Například před obdobím Edo byla spousta výkladů o tom, jaký byl yokai, který byl klasifikován jako „kappa“, ale kvůli knihám a publikacím se pojem „kappa“ stal výsledkem toho, co je dnes známo jako moderní pojem kappa. Také v jiných druzích publikací, bylo mnoho vymyšlených yokai, kteří nepatří k legendám a které byly vytvořeny pomocí hříček nebo slovních her a Gazu Hyakki Hagyo od Sekien Toriyama je jedním z tohoto příkladu. Také, když se Hyakumonogatari Kaidankai stala populární v období Edo, má se za to, že jedním z důvodů, proč se objevil nový yokai, byla poptávka po zábavných příbězích o yokai, o nichž nikdo nikdy předtím neslyšel.
Jsou také často zobrazeni v ukiyo-e, kde jsou umělci, kteří kreslili slavné yokai jako Utagawa Kuniyoshi, Yoshitoshi, Kawanabe Kyōsai, a Hokusai, a existují také Hyakki Yagyō knihy vyrobené umělci Kanō školy.
V tomto období hračky a hry jako karuta, sugoroku, pogs často používali yokai jako postavy. Proto s rozvojem kultury publikací mohly být yokai obrazy, které byly uchovávány v chrámech a svatyních, schopny stát se pro lid něčím známějším a domnívá se, že i přes to, že se původně yokai báli, se pak začalo zdát, že yokai a lidé jsou si blízcí.

Meiji období
* Meiji 24 (1891): Zveřejnění Seiyou Youkai Kidan od Shibue Tamotsu . Představil lidové folklorní příběhy z Evropy, například příběhy bratří Grimmů.
* Meiji 29 (1896): Zveřejnění Yokaigaku Kogi od Inoue Enryho
* Meiji 33 (1900): Divadlo kabuki Yami no Ume Hyakumonogatari v Kabuki-za v lednu. Bylo to představení, ve kterém se objevovaly četné yokai, jako například kasa ippon ashi, kostry, yuki-onna, okasabe-hime. Onoe Kikugorō hrál roli v mnoha z nich, jako třeba okasabe-hime.
* Taishō 3 (1914): Zveřejnění Shokubutsu Kaiko od Mitsutara Shiraiho .

S rekonstrukcí Meiji se západní myšlenky a přeložené západní publikace začaly projevovat a západní příběhy byly obzvláště vyhledávané.
Věci jako binbogami, yakubyogami a shinigami byly často předměty rozhovorů a shinigami byly dokonce zobrazeny v klasickém rakugu a ačkoli shinigami byly špatně chápány jako jakýsi japonský yokai nebo kami, skutečně se staly známými mezi obyvatelstvem prostřednictvím rakuga nazvaného “ Shinigami „v San’yūte Enchō, což byly adaptace evropských příběhů, jako je pohádka bratří Grimmů „Kmotříček Smrt“a italská opera „Crispino e la comare“(1850 – Kryšpín a kmotra). Také v Meiji 41 (1908), Kyōka Izumi a Tobari Chikufuu souběžně přeložili hru Gerharta Hauptmanna The Sunken Bell (Potopený zvon). Pozdější díla Kyōky, jako je Yasha ga Ike, byly ovlivněny The Sunken Bell, a tak lze vidět, že folklorní příběhy pocházející ze Západu se přizpůsobili japonským příběhům yokai.

Shōwa období
Protože jsou yokai představováni v různých druzích médií, stávají se známými mezi starými, mladými, muži i ženami. Yokai hrají také roli při lákání turistů do místních regionů, jako na místa vyobrazená v Tono Monogatari jako Tono, Iwate, prefektura Iwate a prefektura Tottori , což je místo narození Shigeru Mizukiho. V Kjótu se nachází obchod s názvem Yokaido, který je zrekonstruovaným machiya (tradiční dům v kjótském stylu) a majitel poskytuje prohlídku Kjóta s průvodcem yokai.
Yokai se sice vyskytovali v legendách v různých formách, ale tradiční ústní příběh vyprávěný staršími lidmi byl vzácný. Například klasický yokai jako byla tsukumogami lze považovat za něco realistického tím, že je spřízněná s přírodou, jako například tanuki, lišky a lasičky. Dále na předměstích nebo i v jiných oblastech, i když žijete v primárním prostředí, existují nástroje, které už běžně nespatříte, jako je inkoust, kama (velká nádoba na vaření) nebo tsurube (použitý kbelík pro získání vody ze studny) a existují yokai, kteří připomínají starý životní styl, jako je azukiarai a dorotabo. V důsledku toho to pro ty, kteří se narodili v první dekádě období Showa (1925-1935), bylo nesrozumitelné. Například v klasickém rakugo, i když lidé rozumí slovům a tomu, na co se vztahují, nejsou schopni si to představit jako něco, co by mohlo být realistické. Modernizace společnosti tak negativně ovlivnila místo yokai v klasické japonské kultuře.
Na druhou stranu yokai představení prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nejsou omezeni pouze na ty, kteří pocházejí z klasických zdrojů, jako je folklór, a stejně jako v době Edo se objevují nově smyšlení yokai, jako příběhy děsivé školy a jiné městské legendy jako kuchisake-onna a Hanako-san, čímž vznikli noví yokai. Od roku 1975, počínaje popularitou kuchisake-onny, se tyto městské legendy začaly v médiích označovat jako „moderní yokai“. Tato terminologie byla také použita v nedávných publikacích, které se zabývají městskými legendami, a výzkumník na yokai Bintarō Yamaguchi je používá velmi často.
Během sedmdesátých let bylo publikováno mnoho knih, které představovali yokai prostřednictvím encyklopedií, ilustrovaných referenčních knih a slovníků jako součást dětských knih. Ovšem k yokai z klasických příběhů a legend byli přidáni noví. Některé známé příklady z nich jsou gashadokuro a jubokko. Například Arifumi Sato je znám jako tvůrce moderních yokai a Shigeru Mizuki, manga umělec pro yokai, ve spisech týkajících se výzkumu o yokai, poukázal na to, že nově vytvořené yokai existují a Mizuki sám, skrze GeGeGe no Kitaro, vytvořil asi 30 nových yokai. Existuje hodně kritiky, že toto míchání klasického yokai s nově vytvořeným vrhá stín na tradice a legendy. Jelikož však existují lidé z období Edo, jako je Sekien Toriyama, kteří vytvořili mnoho nových yokai, existuje také názor, že je nesmyslné kritizovat moderní výtvory, aniž by to výrazně změnilo klasickou tvorbu. Navíc existuje příznivý názor, že uvedení různých znaků yokai prostřednictvím těchto knih podporovalo tvořivost a emoční vývoj mladých čtenářů té doby.

Yūrei (幽霊)
V japonském folklóru obdoba západních duchů. Název se skládá ze dvou kanji, 幽 (yū), což znamená „slabý“ nebo „ponurý“ a 霊 (rei), což znamená „duše“ nebo „duch“. Alternativní jména zahrnují 亡霊 (Bōrei), což znamená zničený duch, 死霊 (Shiryō) znamená mrtvého ducha, nebo více zahrnující 妖怪 (Yōkai) nebo お化け (Obake).
Podle tradičních japonských přesvědčení mají všichni lidé ducha nebo duši nazývanou 霊魂 (reikon). Když člověk umře, opustí tělo a vstoupí do formy očistce, kde čeká na řádné pohřební obřady, které mají být vykonány, aby se mohl spojit se svými předky. Pokud se to dělá správně, je reikon považován za ochránce živé rodiny a vrací se každoročně v srpnu během festivalu Obon, aby mohl poděkovat.
Pokud však osoba zemře náhlým nebo násilným způsobem, jako je vražda nebo sebevražda, pokud nebyly vykonány řádné obřady nebo jsou ovlivněny silnými emocemi, jako je touha po pomstě, lásce, žárlivosti, nenávisti nebo smutku, Reikon se změní na yūrei, který pak může překlenout mezeru zpět do fyzického světa. Emoční myšlenka nemusí být zvláště silná a dokonce i neškodné myšlenky mohou způsobit, že se smrt naruší. Jakmile myšlenka vstoupí do mysli umírající osoby, jejich Yūrei se vrátí, aby dokončili poslední myšlenku, než se vrátí do cyklu reinkarnace.
Yūrei pak existuje na Zemi, dokud nedojde odpočinku, a to buď tím, že se provede chybějící rituál, nebo vyřeší emocionální konflikt, který je stále spojuje s fyzickou rovinou. Pokud nejsou rituály dokončeny nebo konflikt ponechán nevyřešený, bude yūrei přetrvávat v jeho současné situaci.
Čím nižší je společenská hodnost osoby, která zemřela násilně, nebo se kterou bylo v průběhu života tvrdě zacházeno, tím silnější se jako yūrei vrátí. To je ilustrováno v osudu Oiwa v příběhu Yotsuya Kaidan nebo služebnictva Okiku v Banchō Sarayashiki .

Vzhled
V pozdním 17. století se hra Hyakumonogatari Kaidankai stala populární a kaidan se stále více stává předmětem divadla, literatury a dalšího umění. Ukiyo-e umělec Maruyama Ōkyo vytvořil první známý příklad tradičního yūrei v jeho malbě Duch Oyuki. Zenshō-an v Tokiu přináší největší sbírku obrazů yūrei, které jsou vystaveny pouze v srpnu, což je tradiční měsíc duchů.
Dnes je vzhled yūrei poněkud jednotný, okamžitě signalizující přízračnou povahu postavy a ujištění, že je kulturně autentický.
* Bílé oblečení: Yūrei jsou obvykle oblečené do bílé, což znamená bílé pohřební kimono použité při pohřebních rituálech v období Edo. V Shinto je bílá barva rituální čistoty, tradičně vyhrazená kněžím a mrtvým. Toto kimono může být buď katabira (obyčejné, bílé kimono) nebo kyokatabira (bílá katabira popsaná buddhistickými sutry). Někdy mají hitaikakushi, což je malý bílý trojúhelníkový kus látky „uvázaný“ na hlavě.
* Černé vlasy: Vlasy yūrei jsou často dlouhé, černé a rozcuchané, což někteří věří, že je ochrannou známkou přenesenou z divadla kabuki, kde jsou tyto paruky používány pro všechny herce. To je mylná představa: japonské ženy tradičně nosily dlouhé vlasy.
* Hitodama: Yūrei jsou často zobrazováni v doprovodu dvojice plamenů.

Yūrei
Zatímco všichni japonští duchové jsou nazýváni yūrei, v rámci této kategorie existuje několik specifických typů fantomů, které jsou klasifikovány především způsobem, jakým zemřeli nebo důvodem pro návrat na Zemi.
* Onryō: Venkovní duchové, kteří se vracejí z očistce kvůli špatnému stavu, který jim byl udělen během jejich života.
* Ubume: Matka ducha, která zemřela při porodu, nebo umřela a zanechala po sobě malé děti. Tato yūrei se vrací, aby se starala o své děti, často jim přináší sladkosti.
* Goryō: Venkovní duchové aristokratické třídy, zvláště ti, kteří byli umučeni.
* Funayūrei: Duchové těch, kteří zemřeli na moři. Tito duchové jsou někdy zobrazeni jako šupinaté ryby jako humanoidi a někteří mohou dokonce mít podobnou podobu jako mořská víla nebo merman.
* Zashiki-warashi: Duchové dětí, často velmi nebezpečných.
* Jibakurei: Něco ze vzácnosti mezi Yūrei, tito duchové se nesnaží splnit konkrétní úděl a jsou místo toho spojeni s konkrétním umístěním nebo situací. Mezi slavné příklady patří slavný příběh Okiku a strašidelný příběh Ju-On: The Grudge .

Buddhistický duch
Existují dva typy duchů specifických pro buddhismus, oba jsou příklady nenaplněných pozemských hladů po smrti. Jsou odlišné od ostatních klasifikací yūrei kvůli jejich zcela náboženskému charakteru.
* Gaki
* Jikininki

Ikiryō
V japonském folklóru jsou nejen mrtví schopni dokázat uvolnit svou duši. Živí tvorové, kteří pociťují mimořádnou žárlivost nebo vztek, mohou uvolnit svého ducha jako ikiryō 生き霊, živého ducha, který dokáže přijmout svou vůli, i když je stále naživu.
Nejslavnějším příkladem ikiryu je Rokujō no Miyasundokoro, z románu The Genesian Tale. Paní, která se hluboce zamiluje do Genjiho, paní Rokujo je ambiciózní žena, jejíž touha je odmítnuta po smrti jejího manžela. Žárlivost, kterou pocítila ke Genjimu, ji pomalu přeměnila na démona a pak se zformovala jako Ikiryo, když zjistila, že Genjiho manželka otěhotněla. Ikiryo unesla manželku Genjiho, která nakonec kvůli tomu zemřela. Když si Rokujo uvědomila, že její žárlivost způsobila takovéto neštěstí, zamkla se a stala se jeptiškou až do své smrti, po níž její duch pokračoval v pronásledování Genjiho, dokud její dcera neprovedla správné duchovní obřady.

Yurei se objevují nejvíce mezi druhou až půl třetí ráno.
Yanagita Kunio obecně rozlišuje Yūrei od Obaka tím, že poznamenává, že Yūrei mají specifický účel pro jejich objevení, jako je pomsta nebo dokončení svého cíle. Zatímco pro mnoho Yūrei znamená konec, až dokončí svůj úkol, někteří yurei, jako například slavná Okiku, zůstanou na zemi kvůli skutečnosti, že jejich cíl není možné dokončit. V případě Okiku cíl spočívá v tom, že počítá destičky, přičemž poslední je vždy buď rozbitá nebo chybí, v závislosti na příběhu. To znamená, že její duch nemůže nikdy dojít klidu, a tak zůstane jibakurei .
Některé slavné lokality, o nichž se říká, že jsou přesyceny yūrei, jsou studna Himejského zámku, strašidelné Okiku a Aokigahara, les pod horou Fuji, což je oblíbené místo pro sebevraždu. Obzvláště silná onryō, Oiwa, je údajně schopná přinést pomstu na jakoukoli herečku, která znázorňuje její dílo v divadelní nebo filmové adaptaci.
Okiku, Oiwa a milenci Otsuya dohromady tvoří japonský příběh San O-Yūrei
(japonština: 三大幽霊 , „tři velké Yūrei“). Jedná se o Yūrei, jejichž příběhy byly předávány po celá staletí a jejich charakteristiky spolu s jejich okolnostmi a osudy tvořily velkou část japonského umění a společnosti.

Exorcismus
Nejjednodušší způsob, jak vymítit yurei, je splnit jeho účel. Když je důvod pro silné emoční vázání ducha na Zem, odstraněn, yurei je spokojen a může pokračovat dál. Tradičně to dělají rodinní příslušníci, kteří se pomstí za vraždu yūrei, nebo když duch dosáhl své lásky se zamýšleným milencem nebo když se objevily jeho pozůstatky a dostalo se mu řádného pohřbu se všemi vykonanými obřady.
Emoce onryo jsou obzvláště silné a je málo pravděpodobné, že je tyto metody uklidní.
Někdy byli buddhističtí kněží najati, aby poskytovali služby těm, jejichž neobvyklé nebo nešťastné úmrtí by mohly vést k jejich přechodu na pomstychtivého ducha, praxe podobná exorcismu.
Stejně jako mnoho postav japonského folklóru jsou i zlomyslné yūrei odpuzovány ofudou ( 御札 ), svatými Shinto spisy obsahujícími jméno kami. Theuda musí být obecně umístěna na čele yūreie, aby se nebránilo v přechodu duše.

Obake (お化け) a bakemono (化け物)
jsou třídou yōkai v japonském folklóru. Doslovně termíny znamenají věc, která se mění a odkazují tak na stav transformace nebo změny tvarů.
Tato slova jsou často překládána jako duch, ale především se týkají živých bytostí nebo nadpřirozených bytostí, které převzaly dočasnou přeměnu a liší se od duchů mrtvých. Nicméně, druhý termín obake může být synonymem pro yūrei, ducha zemřelého člověka.
Pravou podobou Bakemono může být zvíře, jako je liška (kitsune), mýval (tanuki), mujina, přeměňující se kočka (bakeneko), duch rostliny – jako kodama nebo neživý objekt, který může mít duši v šintu a jiné animistické tradice. Obake pocházející z domácích objektů se často nazývá tsukumogami.
Bakemono se obvykle buď maskuje jako člověk, nebo se objevuje v podivné nebo děsivé podobě, jako je hitotsume-kozō, ōnyūdō nebo noppera-bō. V celkovém důsledku může být každé bizardní zjevení bráno jako bakemono nebo obake, takže proto bývá synonymem pro yurei.

* Ayakashi (yōkai), kolektivní jméno pro yōkai (nadpřirozené příšery), které se objevují nad vodou

Mononoke (物 の 怪)
jsou pomstychtiví duchové (onryō), mrtví duchové (shiryō), živí duchové (ikiryō) nebo duchové v japonské klasické literatuře a lidovém náboženství, o kterých se říkalo, že způsobují utrpení nebo dokonce smrt. Je to také slovo, které se někdy používá k označení yōkai nebo henge („změněné bytosti“).

Souhrn

Mononoke je často vidět v literatuře období Heian. Jako slavný příklad, v 9. svazku Genji Monogatari , „Aoi“, je ikiryō lady Rokujo, která vlastnila Aoi no Ue. Kromě toho existují také výroky o mononoke v publikacích jako Ōkagami a Masukagami.
V těch dobách, kdy nebyly dosud vyvinuty lékařské znalosti, lidé jako mnichové a shugensha vykonávali zaklínadla a modlitby proti nemocem způsobeným mononoke a dočasným přesunem mononoke do jiné osoby nazývané “ yorimashi “ (obvykle služebníci, učni, atd.). Prohlášení o této praxi lze nalézt podrobně v dílech jako The Pillow Book a The Dary of Lady Murasaki. Také podle Shoku Nihon Kōki se jednou vyprávělo o tom, kdy mnich vykřikoval sutru na 60 osob v císařské rezidenci.

Historie
Japonské „mononoke“ pochází z čínského 物怪 a ve starověké čínské literatuře existují záznamy o velkém historikovi, který je popsal jako: „ty, kteří nemají mít tvar ani hlas“. Čína je v té době považovala za typ yōkai, který nelze vidět ani slyšet, a byly považováni za přírodní jevy, kterým lidé nerozuměli.

Jejich první vzhled v japonské literatuře je vidět v Nihon Kōki a podle citace této knihy z Nihon Kiryaku ze stejného časového období v článku Uruu, 12-tého měsíce roku Tenchō 7 (830) je napsané prohlášení že bylo: „pět mnichů vyzváno recitovat Diamond Sutra.“ Ve starém jazyce těch časů bylo slovo „mono“ používáno k odkazu na oni, ducha nebo aramitamu nebo na věci, které nebyly považovány za přesně určené a v Taihōově Řádu byly epidemické choroby psány jako „toki no ke“ (時気), používající slovo „ke“ k označení „nemoci“, a tak je vidět, že „mono no ke“ („ke“ z „mono“) bylo použito k označení chorob způsobených těmito „mono“. „Kniha polštářů“ také zmiňuje jména pro nemoci jako „mune no ke“ („ke“ hrudník), „ashi no ke“ („ke“ nohy) „mono no ke“ („ke“ z „mono“).
Jako podklad pro to, jak se na „mononoke“ shlíželo, bylo to, že v Japonsku od počátku období Heian, byly křehké společenské nepokoje a nemoci způsobeny kletbami („tatari“) pomstychtivých duchů (onryō). V Nihonkoku Genpō Zen’aku Ryōiki, se říká zášť knížete Nagaya přivedla mnoho lidí ke smrti. V Shoku Nihongi je prohlášení o pomstychtivém duchu Fujiwara no Hirotsugu (onryō). Tento druh myšlení však v té době ještě nebyl příliš vlivný, a dokonce i císař Saga varoval, že „v této společnosti by někteří připisovali všem mononoke prokletí, což jsou velmi nepodložené tvrzení“, čímž silně popírá vztah mezi mononoke a pomstychtivými duchy.

Bakemono

Bakemono
jsou tradiční monstra japonské kultury. Slovo samo o sobě znamená „měnící se věci“ a mnoho bakemono je tedy výsledkem bizarních transformací, od věcí, které jsou běžné a normální k věcem, které jsou tajemné a abnormální. Tyto transformace nejsou považovány za nadpřirozené, ale pouze přirozené, i když podivné a tajemné. Termín je někdy označován jako obake nebo obakemono, ačkoli tento je poněkud neobvyklý.
Bakemono je obvykle živá věc, ačkoli někdy může být používáno označení yûrei, duch lidské bytosti, nebo jako celek pro všechny tajemné jevy synonymum yôkai, který je normálně podmnožinou. Nicméně termín bakemono ve standardním použití znamená transformaci jiné živé věci, obvykle lišky nebo tanuki nebo dokonce tengu. Tradičně se věřilo, že mnoho zvířat dokáže měnit svou podobu a to včetně hadů, kanců, želv, hlemýžďů, ptáků, žab, škeblí a dokonce i některých rostlin. Podivné tvary těchto bytostí byly buď normální lidské tvary, nebo nějaká obrovská aberace, jako je hitotsume-kozô, ônyûdô nebo noppera-bô. Když se měnili do lidské podoby, tak to bylo obvykle s úmyslem buď svést člověka, nebo projevit vděčnost za nějaký dříve vykonaný dobrý skutek. Termín bakemono se může vztahovat na transformaci nebo na původní tvůrčí formu.
Hlavním rozdílem mezi bakemono a yôkai je to, že Bakemono je v obvyklém smyslu živá bytost, zatímco yokai může být i duch nebo fantom. Také, bakemono je čistě japonský termín, zatímco yôkai pochází z čínského yaoguai.
Nejznámější z bakemono jsou tengu, kappa, liška (狐, kitsune), pes mýval (狸, tanuki) nebo jezevčík (mujina) a oni.
Bakemono také zahrnuje tsukumogami, oživené duchy běžných domácích objektů. Termín tsukumogami původně znamenal „vlasy z mořských řas“ a byl použit k popisu vzhledu lidí, kteří dosáhli nezvykle vysokého věku. Později bylo slovo tsukumogami aplikováno na tyto transformované objekty kvůli jejich vztahu s věkem, věřilo se, že když nějaký předmět dosáhl sto let věku, síla, která se shromáždila během jeho mnoho let používání, se stala vědomou duší. Pokud by byly tyto objekty v jakémkoli období jejich existence bezvýznamně vyhozeny z jakéhokoli důvodu, měly potenciál stát se pomstychtivými tvory, které těšilo týrání lidí, kteří je zanedbali.

Konec první části

V následujících částech se můžete těšit na:
-Přehled japonských nadpřirozených bytostí od A – Z = popisy známých či méně známých nadpřirozených bytostí Japonska

-Nadpřirozené bytosti v anime a manze = známé i ty méně známé anime a mangy, které se opírají o historický základ nadpřirozených bytostí

-Literatura a umělci = přehled známých děl popisující nadpřirozené bytosti, stejně jako spisovatelé či výtvarníci, kteří se tímto fenoménem zabývali a zabývají dodnes

-Japonsko vs Západ = zajímavosti, srovnání a příběhy nejen z Japonska

Snad jsem vás dostatečně navnadila, a i když asi články nebudou zrovna nejkratší, doufám, že si je alespoň někdo přečte =).
Za korekturu děkuji Kanji.

Zdroje:
www.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.